Noutati — 10 December 2021

 

Decembrie 2021 Silver Mall

 

(5 – 31 Decembrie)

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Campania este organizată și desfășurată de S.C. Silver Mall SRL., societate cu răspundere limitată din România, cu sediul în localitatea Vaslui, strada Stefan cel Mare 275A, având Codul Unic de înregistrare RO18939536, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J37/527/2006, reprezentată de Silviu Helgiu, în calitate de Administrator (denumită în continuare “Organizator”). Participanții la campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al acestuia, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare “Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial va fi făcut public pe site-ul www.silvermall.ro.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări pe site-ul www.silvermall.ro.

 

SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

 

Campania se desfășoară în cadrul complexului comercial Silver Mall Vaslui, strada Ștefan cel Mare 275A, în următoarele spații comerciale: Magazinul Prosperity, Magazinul Master, Restaurantul Urban și Piscina Royal Spa.

 

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Campania va fi lansată la data de 5 decembrie și va dura până la data de 31 decembrie  2021.

Campania se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Promoțiile prevăzute în prezentul Regulament Oficial sunt valabile în magazinele menționate, în perioada de valabilitate a campaniei.

 

 

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

Mecanismul de acordare a discounturilor

 

  1. Participanții la campanie beneficiază de discounturi în următoarele spații comerciale, după cum urmează: magazinul Prosperity 10%, Magazinul Master 10%, exceptând produsele de curățenie, Restaurantul Urban 10%, Piscina Royal Spa 15%.

 

  1. Pentru a beneficia de discounturi, participanții trebuie să prezinte la casa flyerul campaniei.

 

  1. Un discount poate fi folosit o singură dată, pe un singur bon de cumpărături.

 

  1. Lucrătorii comerciali din fiecare magazin vor decupa din flyer fiecare discount în parte, urmând ca flyerul să poată fi folosit în continuare, pentru a beneficia de celelalte reduceri din campanie.

 

 

SECŢIUNEA 5. RESPONSABILITATE

Organizatorul are dreptul de a descalifica din campanie utilizatorii care au un comportament neadecvat, ce include acțiuni sau cuvinte defăimătoare, ofensatoare, indecente, potenţiale infracţionale, care conţin îndemnuri la violenţă sau ură rasială, etnică. Flyerele din campanie sunt distribuite în orașul Vaslui, într-un număr limitat de 2000 de exemplare.

Organizatorul nu răspunde pentru cazurile în care persoane interesate de campanie nu au intrat în posesia unui flyer.

Prin participarea la campanie, toţi participanţii sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragând răspunderea personală şi exclusivă a participanţilor. Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări ce apar după termenul de finalizare a campaniei, prevăzut în prezentul Regulament Oficial.

 

SECŢIUNEA 6. DREPTUL DE PARTICIPARE

La această Campanie participă persoane fizice majore (cu vârsta de 18 ani, împliniţi la data începerii campaniei), de cetăţenie română, cu domiciliul stabil şi rezidenţa în România.

 

SECŢIUNEA 7. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta campanie poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta campanie.

 

SECȚIUNEA 8. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protecţia datelor personale şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare.

 

SECŢIUNEA 9. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

 

SECŢIUNEA 10. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toţi participanții accesând site-ul www.silvermall.ro. Prin participarea la această campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiillor prezentului Regulament Oficial.

 

CONDUCEREA S.C. Silver Mall SRL

Silviu Helgiu

Poate va intereseaza si ...

Program Paște

Program Paște

April 19, 2022
Campanie

Campanie

March 11, 2022
Cum sa ai ziua perfecta?

Cum sa ai ziua perfecta?

February 03, 2022

Program de sarbatori

December 22, 2021

Magazine noi

September 29, 2021
Silver Mall

Silver Mall

May 01, 2018
Targ Handmade

Targ Handmade

March 30, 2017

Share

About Author

[0] Comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published.